Usługi biurowe

  • Ksero do formatu A3
  • Laminowanie do formatu A3
  • Skanowanie
  • Usługi fax

    Przyjmowanie oraz wysyłanie dokumentów faxem, tel. 95 765 04 25